Immer Vooruit, vroeger en nu

Een beetje geschiedenis

Op 3 maart 1897 werd de grondslag gelegd voor de katholieke turnbeweging in Ledeberg. Een turnkring werd opgericht met als kernspreuk ‘Vereeniging overwint’. Er werd gestart met een dertigtal leden, allemaal jongens. In 1901 kreeg de kring een eerste vlag. De club had zelfs een trommel- en trompettencorps dat diende om de turnoefeningen te ondersteunen op demonstraties en optochten. Op prijskampen werden prachtige onderscheidingen behaald en het optreden op feesten kende veel bijval. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog  werden alle activiteiten stopgezet.

I.V. - foto 2In 1919, na de eerste wereldoorlog, werd de katholieke turnbeweging in Ledeberg opnieuw tot leven gebracht, ditmaal met de naam ‘Olympic’.

In 1925 werd dan de katholieke turnkring ‘Immer Vooruit’ (nog steeds alleen maar jongens!) gesticht door E.H. Maurits Ruytinx, die deze naam koos omdat dit voor hem een leuze in het leven was: ‘immer vooruitgaan!’

In 1935 kreeg de turnkring een nieuwe vlag.

 

Op het einde van 1938 en begin 1939 kende de turnkring een zware inzinking en was de val nabij. Dit onder meer omdat men veel goede trainers moest missen die door het leger opgeroepen waren. De turnkring kende een aantal moeilijke jaren. In 1944 werd de turnzaal in beslag genomen door de bezetter. Bij de bevrijding werd de turnzaal volledig verwoest door granaten en moest men tijdelijk uitwijken naar een andere zaal. De turnzaal werd volledig hersteld en in 1946 werd ze opnieuw in gebruik genomen.

In 1947 vierde de kring zijn 50-jarig bestaan en dat was het begin van een bloeiende periode.

In 1952 kreeg men, na jaren getouwtrek de toelating om een vrouwelijke afdeling op te richten. Op 3 december 1951 behaalde de club de titel van koninklijke turnkring. Al gauw kende de vrouwelijke afdeling van Immer Vooruit grote bijval en in 1952 ontving zij een vlag.

 

 

 

Immer Vooruit was de eerste Oost-Vlaamse turnkring die aan toestelturnen voor dames begon. Vele turnsters behaalden prachtige onderscheidingen zowel op gewestelijk als op nationaal vlak.

In 1972 werd het 75-jarig bestaan van Immer Vooruit gevierd en eveneens het twintigjarig bestaan van de vrouwelijke afdeling. Dit was het begin van een periode van samenwerking en uitwisselingen met Wickede-Ruhr, een Duitse club. De jaren daarop zou Immer Vooruit vaak meedoen aan turnfeesten in Duitsland en omgekeerd zou Wickede-Ruhr vaak naar België komen en meedoen aan turnfeesten. Immer Vooruit bloeide!

In de jaren ’70 en ’80 nam Immer Vooruit ook vaak deel aan de Lichtstoet in Ledeberg met groot succes!

Het toestelturnen ging heel goed in die periode, er werd intensief getraind, er werd bijna ieder jaar een trainingskamp ingericht (meestal in Hasselt) en er werden goede resultaten behaald op wedstrijden.

In 1993-94 startte men een tumblingafdeling, de eerste afdeling waarin jongens en meisjes gemengd turnen. Een verende vloer en een trampoline werden aangekocht. Immer Vooruit nam vanaf dan ook deel aan tumbling- en trampolinewedstrijden. In 1994 komt er een aerobicsafdeling bij en in 1999 werd step geïntroduceerd.

In 1997 vierde Immer Vooruit zijn ‘eeuwfeest’. Het hele jaar door stonden er diverse jubileumactiviteiten op de agenda. Zo werd er een heuse fototentoonstelling en een heel groot ‘jubelturnfeest’ georganiseerd. Het bestuur werd uitgenodigd door een delegatie van het college van de burgemeester en schepenen voor een huldiging op het stadhuis van Gent.

Op 1 november 1998 verscheen het ’t Flik Flakske’, het clubblad van ‘Immer Vooruit’, voor het eerst.

In mei 2001 behaalde de club bij een externe doorlichting het “IKGym” kwaliteitslabel in de dans- en turndisciplines die ze inricht. Enkele maanden later verhuisde de club naar een nieuwe locatie in Melle.

 

 

logo IVAangezien de dansafdeling zich enorm had uitgebreid, werd in 2004 de naam “Turnclub Immer Vooruit” gewijzigd naar “Dans- & Turnclub Immer Vooruit”.

Het jaar 2010 was een belangrijk jaar: voor het eerst werd de kaap van 500 leden overschreden.

Gedurende de jaren werd het clublogo een paar keer gewijzigd, de laatste keer in 1991. Een logo moet altijd een uitstraling geven van het imago dat past bij je organisatie.

En dus vond het bestuur van Immer Vooruit dat het tijd werd voor iets nieuws, tijd voor een nieuwe huisstijl en een nieuw modern logo samen met een naamwissel.  Tijd om de bestendigheid en de kwaliteit van de club te benadrukken in een nieuwe huisstijl.

Binnenkort prijkt het nieuwe logo op het nieuwe club T-shirt. U zal ook met geen enkele andere stylo meer willen schrijven dan die van I.V. Dans & Gym!

Vanaf nu blijven we nog steeds vooruitgaan, maar niet meer als ‘Immer Vooruit’, maar wel als I.V. Dans en Gym. Op naar een nieuw jubileum in 2017!