Kleutergym

In deze afdeling zijn kleuters van 3 tot 6 jaar welkom. Op een speelse manier worden de motorische competenties ontwikkeld. Aan de hand van een thema of een verhaaltje worden basistechnieken aangeleerd zoals evenwicht, klimmen & klauteren, koprol, werpen & vangen enz.
Heb je thuis ook zo’n kleuter boordevol energie, dan is dit de ideale uitlaatklep!

Basisgym meisjes 6-9 jaar niveau 1 & 2

Hier leren we de basisoefeningen en -technieken van het turnen aan. De nadruk ligt vooral op spanning, lenigheid en kracht en we zorgen zo voor een verdere doorstroming naar andere afdelingen waarin diezelfde elementen verder ontwikkeld worden.

Wekelijks wordt er voldoende variatie voorzien om de basistechnieken onder de knie te krijgen voor oefeningen aan de vloer, de damesbrug, sprong en balk.

Meisjes met een beginnersniveau starten in groep 1. Na het beheersen van een mooie radslag en handstand kan gestart worden in groep 2.

Basisgym meisjes 9-12 jaar niveau 3

In deze groep wordt gewerkt aan gymnastische basisvaardigheden op toestellen (balk, damesbrug, sprong en vloer). Het is een individuele sport maar door de teamgeest blijven deze gymnasten elkaar motiveren om snel moeilijkere delen te leren.

Basisgym meisjes 9-12 jaar niveau 4

Deze gymnasten zijn vaak doorgestroomd uit basisgym 3 en ze hebben reeds een goede basis toestelturnen. We leggen de nadruk op moeilijkere technische oefeningen, afwerking, lichaamshouding en discipline.

Basisgym jongens

Jongens hebben nood aan uitdaging! Wat is er beter dan kracht, lenigheid, motoriek omzetten in salto’s, handenstanden, cirkeldraaien,… Durf je de uitdaging aan? Dan ben je welkom in deze groep van 6 tot 12 jaar!

Recreagym

Meisjes en jongens + 12 jaar die elk op hun eigen niveau gymnastische oefeningen uitvoeren op de verschillende toestellen. Door de motivatie van de gymnasten zijn de trainingen zeer aangenaam!

Recreatieve wedstrijdploeg

De Gymfed organiseert enkele keren per jaar recreatieve wedstrijden. De gymnasten die hieraan deelnemen worden geselecteerd op basis van motivatie, doorzettingsvermogen, durf, kracht en lenigheid. De gymnasten worden individueel begeleid om het beste van zichzelf te geven op wedstrijd.

Tumbling

Met behulp van springvloer, trampoline, springplanken en valmatten worden radslag, rondat, overslag en flik aangeleerd. Bij niveau 2 bouwt men hierop verder en oefent men tumblingreeksen, waarin flikken en salto’s elkaar in snel tempo opvolgen.

Toestelturnen meisjes

De wedstrijdploeg van I.V. Dans & Gym beoefent de artistieke gymnastiek (AGD), m.a.w. het toestelturnen. Dit bestaat uit vier verschillende toestellen:

  • Sprong: de sprong wordt uitgevoerd over een springpaard “de pegasus”
  • Brug: de brug met ongelijke leggers is het meest spectaculaire toestel binnen het meisjesturnen. De meisjes moeten al zwaaiend van de lage legger naar de hoge legger ( en omgekeerd) turnen. Dit toestel vereist zeer veel kracht en techniek en hard trainen is de boodschap.
  • Balk: vaak is de balk het doorslaggevend toestel op de wedstrijd. Het onder controle kunnen houden van de zenuwen is hierbij uiteraard zeer belangrijk, want het toestel is slechts 10 cm breed.
  • Vloer: op dit toestel kan de gymnaste haar sierlijkheid, persoonlijkheid en dynamische kracht tonen, en dit in een gecombineerde oefening van acrobatische en gymnastische delen.

De meisjes (geselecteerde turnsters) trainen ongeveer 10 uren per week en nemen regelmatig deel aan wedstrijden, waar ze mooie resultaten halen.
De trainingen worden geleid door een licentiate in de lichamelijke opvoeding en kinesitherapie (De Clercq Peggy), maar aangezien het niveauverschil binnen de groep te groot is , wordt ze prima bijgestaan door nog een aantal ex-turnsters die allemaal gedreven zijn door de turnsport!

Bodymix

Gedurende dit uurtje wordt intensief gewerkt op hedendaagse muziek.
Aerobics en stepaerobics vormen een aangename afwisseling. Naar het einde toe wordt aandacht besteed aan spierversterkende oefeningen van borst, buik en benen.

Conditiegym

Een mix van spierversterkende oefeningen, allerlei spelvormen, lessen op muziek, balvaardigheid,…zorgen ervoor dat er aan de conditie gewerkt wordt en dat de conditie onderhouden blijft.